Wykonawstwo przyłączy gazowych

Wykonujemy przyłącza budynków do sieci gazowej....
 

Pojęcia

Centralne ogrzewanie

Drenaż

Instalacja gazowa

Instalacja wodna

Kanalizacja

Kocioł centralnego ogrzewania

Kolektor słoneczny

Pompa Ciepła

Przyłącz gazowa

Rekuperacja

Świadectwo energetyczne

Wiertnica (otwornica) diamentowa

Wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła

Data dodania: 08-11-2011 21:17:46

Urządzenie służące do wymiany energii cieplnej pomiędzy dwoma jej nośnikami, tj. substancjami będącymi w stanie ciekłym lub gazowym.
Wymienniki ciepła mogą mieć różną konstrukcję, lecz zwykle składają się z płyt lub długiej rury wykonanej z tworzywa będącego dobrym przewodnikiem ciepła. W celu powiększenia powierzchni wymiany ciepła, wymiennik może być wyposażony w ożebrowanie.